+45 20914818 jvt@rezultor.dk

Pris estimering på salgsudvikling for Landbrugsavisen i Q1 2023

På baggrund af møde torsdag d.6/10-2022 fremsendes pris estimering på et salgsudviklingsforløb for Landbrugsavisens Key Account Managers.

Deltagere ved møde var:

Rezultor: Jesper Vig Thomasen

Landbrugsavisen: Martin Foss

Baggrund:

Rezultor har gennemført et lignende forløb med Nordiske Medier og ComputerWorld med stor succes og tages der udganspunkt i et lignende forløb. Med udgangspunkt i vores møde og de udfordringer du udtrykte er her et tænkt forløb for at give dig en prisindikation..

Et eventuelt salgsudviklingsforløb skal:

  • Få bedre struktur og mere ensartet tilgang og afholdelse af salgsmøderne
  • Få bedre spørgeteknik på møderne for at komme 360 grader omkring kunden og Landbrugsavisen.
  • Turde udfordre kunderne i positiv forstand

 

Forslag til muligt forløb

Pris estimering

Ovenstående skal ses som et forslag og er ikke et endeligt tilbud. Kørsel, lokaler og andre omkostninger er ikke med i ovenstående estimering.

Jeg håber vi kan tale videre omkring salgsudvikling til dine KAM’ere og nå til enighed om et forløb der går dine KAM’ere bedre og som i sidste ende skaber mere omsætning.

Jesper Vig Thomasen

Jesper Vig Thomasen

Ejer og forandringsagent